DMCR NEWS

อทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

  • 29 มิ.ย. 2563
  • 2,244
อทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

          วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ในการนี้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ตลอดจนคณะผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัด ทส. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ รมว.ทส. มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการเน้นย้ำการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด และรักษาทรัพยากรสัตว์ทะเล ในพื้นที่เชื่อมต่อกับอุทยานแห่งชาติทางทะเล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง