DMCR NEWS

อทช. ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเก็บข้อมูลลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล (Smart Marine Patrol)

  • 9 ก.ค. 2563
  • 2,552
อทช. ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเก็บข้อมูลลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล (Smart Marine Patrol)

           วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล (Smart Marine Patrol) โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรม ทช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณพื้นที่หมู่เกาะไข่ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดพังงา
          โครงการดังกล่าว ได้มีการนำร่องของระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล (Smart Marine Patrol) 2 พื้นที่ คือจังหวัดระยอง และจังหวัดพังงา ซึ่งหนึ่งในพื้นที่นำร่องคือบริเวณพื้นที่หมู่เกาะไข่ จังหวัดพังงา โดยวัตถุประสงค์การลาดตระเวนทางทะเลในครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบการกระทำผิดในพื้นที่ทางทะเล และเก็บของมูลกิจกรรมการใช้ประโยชน์ อีกทั้งเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญ รวมถึงข้อมูลอุบัติภัยทะเลในการวางแผนการจัดการพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
 
 
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง