DMCR NEWS

ทช. ดันเกาะมันในเป็นต้นแบบพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรฯ แหล่งเรียนรู้นกอพยพตามธรรมชาติ

  • 4 ส.ค. 2563
  • 1,205
ทช. ดันเกาะมันในเป็นต้นแบบพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรฯ แหล่งเรียนรู้นกอพยพตามธรรมชาติ

         วันที่ 4 สิงหาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการพร้อมกัน 2 ฉบับ ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับมูลนิธิรักสัตว์ป่า เพื่อมีความมุ่งหวังให้เกาะมันในนั้นเป็นต้นแบบพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงแหล่งเรียนรู้นกอพยพและนกธรรมชาติ โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ได้มีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มูลนิธิรักสัตว์ป่า และสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
         สำหรับการลงนามในครั้งนี้ กรม ทช. ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย สนับสนุนงานด้านวิชาการและให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านโครงการอนุรักษ์ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในส่วนของมูลนิธิรักษ์สัตว์ป่าได้มีการร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านวิชาการ ศึกษาวิจัยด้านระบบนิเวศทางทะเล ระนิเวศทางบกของหมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง