DMCR NEWS

ทช. ร่วมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

  • 12 ก.ย. 2563
  • 476
ทช. ร่วมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

          วันที่ 12 กันยายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ พร้อมด้วยนายจตุพร​ บุรุษ​พัฒน์​ ปลัด​กระทรวง​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ นายโสภณ​ ทอง​ดี​ อธิบดี​กรม​ทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ และนายอภิชัย​ เอกว​นา​กุล​ รักษา​ราชการ​แทน​รองอธิบดี​กรม​ทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ ตลอดจนคณะผู้บริหาร​ระดับสูง​ในสังกัด​ ทส.​ และหัวหน้าส่วนราชการ​ในจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน​ เข้าร่วมประชุม​ ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2563 ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม 
          ในการนี้ รมว. ทส. ได้เน้นย้ำการบูรณาการร่วมกันดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาในทุกมิติ ซึ่งต้องขึ้นกับบริบทในแต่ละพื้นที่จังหวัด อีกทั้ง ต้องมีความยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

ภาพ/ข่าว โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง