DMCR NEWS

อธิบดี ทช. ชี้แจงโครงการก่อสร้างอู่ต่อเรือ จังหวัดภูเก็ต

  • 14 ก.ย. 2563
  • 421
อธิบดี ทช. ชี้แจงโครงการก่อสร้างอู่ต่อเรือ จังหวัดภูเก็ต

          วันที่ 14 กันยายน 2563 ที่ห้องรับรองสำนักอธิบดี ชั้น 9 กรม ทช. นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ในประเด็นข้อเรียกร้องของประชาชน กรณีไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างอู่ต่อเรือ ณ บริเวณท่าเทียบเรือประมง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่อนุญาตเดิมจากกรมป่าไม้ ตามประกาศฉบับที่ 23/2555 ลงวันที่ 30  กรกฎาคม 2555 ซึ่งกรม ทช.จะเร่งตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน หากพบว่า พื้นที่จำนวน 198 ไร่ ที่องค์การสะพานปลาไม่ได้ใช้ประโยชน์ และยังมีสภาพเป็นป่าชายเลนสมบูรณ์ ก็จำเป็นต้องขอคืนกลับมาเพื่อสงวนรักษาให้คงสภาพป่าไว้ดังเดิม โดยจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้ความเห็นชอบ ต่อไป โดยอธิบดี ทช. ได้เน้นย้ำว่าการก่อสร้างอู่ต่อเรือ ต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการออกใบอนุญาต ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ หรือขัดแย้งกับเงื่อนไขการอนุญาต

 

ภาพ/ข่าว โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง