DMCR NEWS

อธิบดี ทช. หารือวางมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่จังหวัดภาคใต้

  • 7 ต.ค. 2563
  • 2,134
อธิบดี ทช. หารือวางมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่จังหวัดภาคใต้

           วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1148/2563 และคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1150/2563 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังในบริเวณพื้นที่กองหินใต้น้ำพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่เกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.
          สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อหารือแนวทางการป้องกันการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำ ปะการังบริเวณกองหินในทะเล และแหล่งปะการังเทียม รวมถึงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ตลอดจนเพื่อเป็นการทำความเข้าใจในเจตนารมณ์ของคำสั่งกรมฯ ทั้งสองฉบับให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง