DMCR NEWS

ทช. ประชุมจัดสรรยานพาหนะและเรือประจำสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 – 10

  • 7 ต.ค. 2563
  • 2,156
ทช. ประชุมจัดสรรยานพาหนะและเรือประจำสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 – 10

          วันที่ 7 ตุลาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมหารือแนวทางการจัดสรรยานพาหนะและเรือประจำสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 – 10 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน ในการนี้นายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช.
          การประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ รวมถึงการดำเนินงานด้านอื่นๆ เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง