DMCR NEWS

อทช. เปิดสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 จ.ปัตตานี

  • 8 ต.ค. 2563
  • 2,301
อทช. เปิดสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 จ.ปัตตานี

          วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ออกตรวจเยี่ยมและเป็นประธานในการเปิดสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (จ.ปัตตานี) อ.เมือง จ.ปัตตานี พร้อมได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 ในโอกาสนี้นายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่ในการตรวจราชการและเปิดสำนักงานดังกล่าว โดยมีนายสมไชย เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 และนายมงคล ไข่มุกด์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ รวมถึงรับฟังการมอบนโยบายจากอธิบดี ทช. เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท้องที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง