DMCR NEWS

อทช. ลงพื้นที่ร่วมกับ ผวจ. นครศรีธรรมราชติดตามสถานการณ์กัดเซาะและเตรียมความพร้อมรับ รองนายก “ประวิตร”

  • 23 ก.พ. 2564
  • 231
อทช. ลงพื้นที่ร่วมกับ ผวจ. นครศรีธรรมราชติดตามสถานการณ์กัดเซาะและเตรียมความพร้อมรับ รองนายก “ประวิตร”

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวีระ ขุนไชยรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ตำบลท่าซัก และตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดโคลนปากคลองปากนคร และพื้นที่เตรียมปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมระยะทางปักไม้ไผ่ 4,000 เมตร พร้อมกันนี้ ได้สำรวจพื้นที่และเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีกำหนดลงพื้นที่ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2564 นี้

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง