DMCR NEWS

กรม ทช. ร่วมกับ ปตท. หารือแนวทางการยกระดับโครงการความร่วมมือในอนาคต

  • 7 เม.ย. 2564
  • 363
กรม ทช. ร่วมกับ ปตท. หารือแนวทางการยกระดับโครงการความร่วมมือในอนาคต

         วันที่ 7 เมษายน 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประชุมหารือแนวทางการยกระดับการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องของโครงการที่ได้ดำเนินการร่วมกัน รวมถึงโครงการความร่วมมือในอนาคต โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี ทช. พร้อมด้วยนายวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน (ปตท.) และผู้แทนจากหน่วยงานองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตลอดจนคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. 
         สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือแนวคิดและความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) จากการดำเนินการด้านป่าไม้ของ ปตท. ร่วมกับภาครัฐ ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ในการหาข้อจำกัดการขอรับรองคาร์บอนเครดิตประเภท T-VER อีกทั้ง ทช. ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคตต่อไป
 
ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง