DMCR NEWS

"วราวุธ" เปิดป่าในเมือง "มหัศจรรย์ป่าชายเลน แกรนด์แคนยอน เมืองไทย" จ.กระบี่

  • 16 เม.ย. 2564
  • 646
"วราวุธ" เปิดป่าในเมือง "มหัศจรรย์ป่าชายเลน แกรนด์แคนยอน เมืองไทย" จ.กระบี่

          วันที่ 16 เมษายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการป่าในเมือง “มหัศจรรย์ป่าชายเลนแกรนด์แคนยอนเมืองไทย” และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่บ้านท่าเลน ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ ในการนี้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี ทช. และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานครั้งนี้
            ทั้งนี้ รมว.ทส. นำคณะผู้บริหาร พายเรือคายัคสำรวจผืนป่าชายเลนแห่งนี้ที่มีขนาดกว่า 3,700 ไร่ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมชมธรรมชาติที่สวยงาม โดยรัฐมนตรี ทส. ได้มอบหมายให้ กรม ทช. กำหนดมาตรการในการจัดการและแนวทางในการควบคุมการท่องเที่ยวไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าชายเลนโดยรวม ที่พี่น้องประชาชนจังหวัดกระบี่ ได้พยายามช่วยกันดูแล อนุรักษ์ผืนป่ามาจนสมบูรณ์

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง