DMCR NEWS

ทช.​ ร่วมประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาว การพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจก​ต่ำของประเทศ

  • 19 เม.ย. 2564
  • 539
ทช.​ ร่วมประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาว การพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจก​ต่ำของประเทศ

            วัน​ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ นายจตุพร​ บุรุษ​พัฒน์​ ปลัด​กระทรวง​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ เป็น​ประธาน​ใน​การประชุม​หารือการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย​ สาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน​ ผ่านระบบ​ VDO Conference ณ ห้องประชุม​ ชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดี​กรมป่าไม้​  ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ​ สัตว์ป่า​และ​พันธุ์พืช​ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ร่วม​ประชุม​ผ่านระบบ​ VDO Conference ในการนี้​ นาย​อภิชัย​ เอก​ว​นา​กุล​ รองอธิบดี​กรม​ทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโกงกาง ชั้น ๗ กรมทรัพ​ยา​กร​ทาง​ทะเล​และ​ชายฝั่ง​
          ทั้งนี้ ที่ประชุม​ได้ร่วมกันพิจารณา​ข้อมูลพื้นที่เป้าหมายที่จะสามารถปลูกป่าเพิ่มได้ โดยกรม ทช. ได้รับมอบหมายในการเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าชายเลน จำนวน​ ๓๐๐,๐๐๐ ไร่​ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้ สผ.รวบรวมข้อมูลพื้นที่เป้าหมายระดับการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำเสนอต่อรัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และสิ่งแวดล้อม ในวันพุธที่​ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา​ ๑๕.๐๐ น.​ ต่อไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง