DMCR NEWS

ทช. พร้อมเครือข่ายภาคประชาชนปลูกป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม ในวันป่าชายเลนแห่งชาติ

  • 10 พ.ค. 2564
  • 868
ทช. พร้อมเครือข่ายภาคประชาชนปลูกป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม  ในวันป่าชายเลนแห่งชาติ

            วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรม ทช. ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) นำโดยนายเกรียง มหาศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึก และสืบสานพระราชปณิธาน ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงห่วงใยต่อทรัพยากรป่าชายเลน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน ณ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนป่าในเมืองจังหวัดสมุทรสงครามแห่งที่ 2 “ถิ่นปลาทูดูป่าชายเลน” ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง