DMCR NEWS

รัฐมนตรี ทส. บันทึกเทปเนื่องใน “วันทะเลโลก” ปี 2564

  • 2 มิ.ย. 2564
  • 1,307
รัฐมนตรี ทส. บันทึกเทปเนื่องใน “วันทะเลโลก” ปี 2564

          วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ให้เกียรติบันทึกเทปเนื่องใน “วันทะเลโลก” ประจำปี 2564 ตามมติที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551 กำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันทะเลโลก (World Oceans Day) เพื่อให้ความสำคัญกับบทบาทของทะเลและมหาสมุทรที่เอื้อประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดการร่วมแรง รวมพลังของผู้คนและประชาคมโลก ในการเฉลิมฉลองหรือดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ การสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ คุ้มครอง ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและมหาสมุทร ในการนี้นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี กรม ทช. เข้าร่วมรับฟังการบันทึกเทปในครั้งนี้ ณ ห้องรับรอง ชั้น 20 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          การบันทึกเทปในวันนี้ เพื่อนำไปเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในช่องทางต่าง ๆ  รณรงค์ให้คนไทยตระหนักและให้ความสำคัญในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมเนื่องในวันทะเลโลกในปีนี้ได้

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง