DMCR NEWS

รมว.ทส. นำทีมลงพื้นที่ ส่งมอบโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น จ. เพชรบุรี

  • 3 มิ.ย. 2564
  • 1,259
รมว.ทส. นำทีมลงพื้นที่ ส่งมอบโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น จ. เพชรบุรี

          วันที่ 3 มิถุนายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.)  นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี ทช. นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ส่งมอบโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น เพื่อการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลน บริเวณตำบลปากทะเลและตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี ณ ตลาดกลางท่าเทียบเรือบางแก้ว อําเภอบ้านแหลม จ.เพชรบุรี
          สำหรับโครงการส่งมอบแนวปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นให้ชาวจังหวัดเพชรบุรี เป็นการดำเนินงานของกรม ทช. ที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2564 ระยะทางปักกว่า 4,310 เมตร ในพื้นที่ตำบลปากทะเล 2,770 เมตร และตำบลบางแก้ว 1,540 เมตร ให้กับจังหวัดเพชรบุรี ได้ดูแลร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประโยชน์จากแนวปักไม้ไผ่ดังกล่าว นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลนแล้ว ยังมีส่วนช่วยเร่งการตกตะกอนและเพิ่มพื้นที่หาดเลนหลังแนวไม้ไผ่ อันจะส่งผลให้พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง