DMCR NEWS

รองอธิบดี ทช. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2564 ในท้องที่จังหวัดชุมพร

  • 11 ก.ย. 2564
  • 918
รองอธิบดี ทช. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2564 ในท้องที่จังหวัดชุมพร

          วันที่  11 กันยายน 2564 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการปลูกป่าชายเลน ประจำปี พ.ศ. 2564 รวมเนื้อที่ 1,313.40 ไร่ ในท้องที่อำเภอปะทิว  อำเภอเมือง อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร ซึ่งการปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีนายธีรพันธ์ พวงสุนทร ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนพร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 นำตรวจพื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลนดังกล่าวโดย รอง.อทช.ได้ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินการและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เตรียมพื้นที่และการปลูกป่าชายเลน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อให้พื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกได้รับการฟื้นฟูคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ดั่งเดิม

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง