DMCR NEWS

"กรมทะเล" คว้ารางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น ประจำปี 2564

  • 16 ก.ย. 2564
  • 782
"กรมทะเล" คว้ารางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น ประจำปี 2564

          เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมมอบนโยบายทิศทางการพัฒนาระบบราชการ ผ่านระบบ Video Conference จากกรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรม ทช. ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรม ทช. และนายปัณยา สำเภารัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก ตลอดจนผู้บริหาร ทช. ผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านบางลา เข้าร่วมในพิธี ณ ร้านต้นโอ๊ค ซีฟู๊ด แอนด์ คาเฟ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

          สำหรับการประกวดรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้มีการส่งผลงานเข้าพิจารณาจำนวน 366 ผลงาน จากส่วนราชการในระดับกรมในสังกัดส่วนราชการจำนวน 20 กระทรวงและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ผ่านผลการพิจารณาในระดับดีเด่นจำนวน 16 ผลงาน จาก 15 หน่วยงาน ระดับดีจำนวน 26 ผลงาน จาก 20 หน่วยงาน ทั้งนี้ กรม ทช. เป็น 1 ใน 15 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับดีเด่น ซึ่งหลังจากนี้ กรม ทช. จะเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ประชาชนมีการดำเนินวิถีชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานการมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี และทรัพยากรทางทะเลที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน ต่อไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง