DMCR NEWS

อธิบดี ทช. ลงพื้นที่จังหวัดระยองตรวจติดตามความพร้อมรับการตรวจราชการรัฐมนตรี ทส.

  • 9 ต.ค. 2564
  • 391
อธิบดี ทช. ลงพื้นที่จังหวัดระยองตรวจติดตามความพร้อมรับการตรวจราชการรัฐมนตรี ทส.

           วันที่ 9 ตุลาคม 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับนายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และรองนายกเทศบาลนครระยอง ลงพื้นที่ป่าชายเลนในเมืองระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง" ตำบลปากน้ำระยอง และตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยอธิบดี ทช. ได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมด้านการนำเสนอนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมบล็อกปูพื้นคอนกรีตจากพลาสติกใช้แล้ว โมเดลศูนย์เรียนรู้ครบวงจรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการขยะและขยะทะเล พื้นที่สาธิตโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ การจัดการขยะต้นทาง การคัดแยกขยะในครัวเรือน การสาธิตการจัดการขยะโดยการติดตั้งตาข่ายดักปากท่อ เรือถีบขยะ ทุ่นดักขยะ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ในบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนในเมืองดังกล่าว พร้อมกันนี้ อธิบดี ทช. ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ประสานจังหวัดระยอง  เทศบาลนครระยอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมในวันดังกล่าว ต่อไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง