DMCR NEWS

กรม ทช. ร่วมหารือกับ Pur Project / Second Life และ IUCN ประเทศไทย สร้างความร่วมมือโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนและการจัดการขยะทะเล

  • 23 พ.ย. 2564
  • 376
กรม ทช. ร่วมหารือกับ Pur Project / Second Life และ IUCN ประเทศไทย สร้างความร่วมมือโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนและการจัดการขยะทะเล

        วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายสุวรรณ นันทศรุต ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้บริหารกรมฯ ร่วมประชุมหารือกับ Mr.Tristan Levomte และคณะ รวมทั้งคุณศิริพร ศรีอร่าม เจ้าหน้าที่อาวุโส IUCN ประเทศไทย ในประเด็นความร่วมมือภายใต้โครงการฟื้นฟูป่าชายเลน และการจัดการขยะทะเล ในพื้นที่ภาคใต้ เช่น จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และภาคตะวันออก เช่น จังหวัดระยอง และตราด ซึ่งทาง Pur Project / Second Life รวมทั้ง IUCN ได้มีการทำงานในพื้นที่มาแล้วเป็นเวลามากกว่า 10 ปี และสามารถถอดบทเรียนเพื่อขยายผลและพัฒนาต่อยอดในพื้นที่อื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ ได้หารือแนวทางการบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันของ ทั้ง 3 หน่วยงาน เพื่อสร้างความร่วมมือโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนและการจัดการขยะทะเล ต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง