DMCR NEWS

ทช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี

  • 24 พ.ย. 2564
  • 356
ทช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี

           วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พื้นที่เป้าหมายปลูกป่าชายเลนและพื้นที่แปลงเพาะชำ กล้าไม้ป่าชายเลนภายใต้โครงการ "ปลูกป่าชายเลนเพื่อคาร์บอน เครดิต" โดยได้ตรวจเยี่ยมและประชุมชี้แจงโครงการติดตาม ความพร้อมพื้นที่เพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลนและพื้นที่ปลูกป่าที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายสืบสกุล หนูไชยา ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ 3 พร้อมด้วย ผอ.ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากร ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม ผอ.ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากร ป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี นำตรวจเยี่ยมสำนักงานและตรวจพื้นที่ เตรียมจัดทำแปลงเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลนและพื้นที่เป้าหมายปลูกป่าในพื้นที่
           ในการนี้ รองอธิบดี ได้มอบนโยบายแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ โดยเน้นย้ำให้ดำเนินงานตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ทส. ยกกำลัง x" เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ที่มองไปข้างหน้าอย่างไร้ขีดจำกัด สร้างความมั่นคงทางฐานทรัพยากร สู่ความมั่งคั่งของชุมชน ในระดับฐานราก ให้กินดีอยู่ดี มีรายได้มั่นคง มีเศรษฐกิจชุมชนที่ดี และเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนทุกคน และยังคงมุ่งรักษาฐาน ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไว้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อส่งต่อถึงคนในรุ่นอนาคต และเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนให้กับชุมชนเพื่อความสุขของคนไทยและการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังวิสัยทัศน์ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนววิถีใหม่ ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง