DMCR NEWS

ทช. ร่วมกับ SCG หารือแนวทางความร่วมมือด้านป่าไม้สู่คาร์บอนเครดิต สู่เป้าหมาย Net Zero

  • 24 พ.ย. 2564
  • 425
ทช. ร่วมกับ SCG หารือแนวทางความร่วมมือด้านป่าไม้สู่คาร์บอนเครดิต สู่เป้าหมาย Net Zero

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คุณน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานแบรนด์ และกิจกรรมเพื่อสังคม เอสซีจี เคมิคอลส์ พร้อมด้วยนายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) และนางสาวรัตนา ศรีเพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและจัดการคาร์บอนเครดิต และคณะเจ้าหน้าที่จาก SCG หารือแนวทางความร่วมมือด้านป่าไม้สู่คาร์บอนเครดิตและการสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ณ เกียรติยศ ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางกำหนดกลยุทธ์ ด้านการปลูกป่า มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ของประเทศ และการกำหนดกรอบแนวทาง หลักเกณฑ์ ในการดำเนินการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงแนวทางการดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ งานปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ซึ่งที่ผ่านมา ทช. ได้ออกระเบียบว่าด้วยการปลูก และบำรุงป่าชายเลนสำหรับองค์กร หรือบุคคลภายนอก พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต และกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ ของผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต พร้อมได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้ปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ต่อไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง