DMCR NEWS

ทช. ร่วมต้อนรับและประชุมกับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • 25 พ.ย. 2564
  • 338
ทช. ร่วมต้อนรับและประชุมกับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

           วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย นายสืบสกุล หนูไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภาในการเดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการประมงทะเลและการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล นำโดยพลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร   ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยพลเรือเอก นพดล โชคระดา รองประธานกรรมาธิการ คนที่ 1 และนายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน รองประธาน กรรมาธิการ คนที่ 2  ในโอกาสนี้ นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมบนเกาะทะลุ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
           ในการนี้รองอธิบดี ทช. ได้นำเรียนข้อมูลด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และบริเวณเกาะทะลุ รวมถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง แก่คณะกรรมาธิการฯ ได้รับทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาการบริหารจัดการ อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง