DMCR NEWS

“วราวุธ” ขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยสู่ความร่วมมือระดับนานาชาติ ภายใต้งาน The UN Ocean Decade Kickoff Conference for Western Pacific and Its Adjacent Areas

  • 25 พ.ย. 2564
  • 355
“วราวุธ” ขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยสู่ความร่วมมือระดับนานาชาติ ภายใต้งาน The UN Ocean Decade Kickoff Conference for Western Pacific and Its Adjacent Areas

          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดการประชุม The UN Ocean Decade Kickoff Conference for Western Pacific and Its Adjacent Areas ในการนี้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กร และกลุ่มประเทศสมาชิกแปซิฟิกตะวันตก 22 ประเทศ โดยส่งผู้แทนเข้าร่วมทั้งสิ้น 19 ประเทศ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวง ทส. และในรูปแบบออนไลน์
          การประชุมในครั้งนี้ กระทรวง ทส. โดยกรม ทช. รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ IOC-WESTPAC พร้อมด้วยพันธมิตร สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทยจัดประชุมเปิดตัวเป็นภูมิภาคแรกของโลก ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการประชุมระดับผู้นำของกลุ่มประเทศสมาชิกแปซิฟิกตะวันตก ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก สำหรับการแสดงท่าทีของผู้นำประเทศสมาชิกสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมที่จะร่วมใจกันเดินหน้าแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการดำเนินงานของแต่ละประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์แห่งทศวรรษมหาสมุทร “วิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อมหาสมุทรที่เราต้องการ” ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวว่า “แม้มหาสมุทรจะมองเหมือนพื้นที่ที่กว้างใหญ่ แต่คงไม่ใหญ่เกินกว่าที่เราทุกคนจะช่วยกันดูแลได้” และพร้อมผลักดันให้งานสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยสู่ความร่วมมือระดับนานาชาติต่อไป

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง