DMCR NEWS

กรม ทช. ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดชุมพร

  • 26 พ.ย. 2564
  • 1,298
กรม ทช. ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดชุมพร

           วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย นายวิชัย สมรูป ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดชุมพรของคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา นำโดยพลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยพลเรือเอก นพดล โชคระดา รองประธานกรรมาธิการ คนที่ 1 และนายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน รองประธาน กรรมาธิการ คนที่ 2 และคณะ เข้าร่วม โดยมีนายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
           ในการนี้รองอธิบดี ทช. ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาขยะทะเลและมอบหมายให้ ผอ.สทช 4 ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ทั้งเรื่องปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก การแก้ไขปัญหาขยะทะเล และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แก่คณะกรรมาธิการฯ ได้รับทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาการบริหารจัดการ อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง