DMCR FACEBOOK

เตรียมความพร้อม งดสูบบุหรี่ชายหาดบางแสน

  • 28 พ.ค. 2565
  • 35
เตรียมความพร้อม งดสูบบุหรี่ชายหาดบางแสน

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) ร่วมกับ เทศบาลเมืองแสนสุข และกลุ่มชุมชนชายฝั่ง กู้ชีพทางทะเลฉลามขาว ตรวจสอบความพร้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ตู้สูบบุหรี่ ๓ ตู้ และติดป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ชายหาดบางแสน ๘ ป้าย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการจัดระเบียบชายหาดบางแสนให้เป็นชายหาดปลอดบุหรี่ สอดคล้องกับโครงการชายหาดปลอดบุหรี่และรองรับกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกในประจำปี ๒๕๖๕ ที่จะจัดขึ้น ณ ชายหาดบางแสน ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง