DMCR NEWS

กรม ทช. ร่วมหารือโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมทะเลฯ และรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • 22 มิ.ย. 2565
  • 313
กรม ทช. ร่วมหารือโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมทะเลฯ และรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

           วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมหารือโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในการนี้มี ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน กลุ่ม Beach For Life กลุ่ม SAVE หาดแม่รำพึง กลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด และพี่น้องเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนกว่า 30 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. 
            สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อหารือถึงแนวทางการสร้างกำแพงกันคลื่น ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นหาดแม่รำพึง ซึ่งมีความยาว 966 เมตร การก่อสร้างกำแพงกันคลื่นหาดแม่รำพึง คือ หายนะทางสิ่งแวดล้อมของชุมชน กำแพงกันคลื่นหาดแม่รำพึง เป็นโครงการก่อสร้างที่วางทับชายหาดแม่รำพึง ทำให้ชายหาดแม่รำพึงถูกแทนที่ด้วยคอนกรีต ไร้ซึ่งความเป็นธรรมชาติ และเป็นการทำลายระบบนิเวศชายฝั่งทะเล อย่างสิ้นเชิง ซึ่งปัจจุบันปี 2565 สภาพชายหาดกลับเข้าสู่สภาพปกติ การกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นเป็นภัยชั่วคราวที่ได้รับการเยียวยาความเสียหาย และไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมชายหาด อย่างรุนแรง หรือทำให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหาย หรือหากเสียหาย ความเสียหายเหล่านั้นก็ถูกบรรเทาเสร็จสิ้นแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นใดๆ ต้องใช้กำแพงกันคลื่นป้องกันชายหาด บทเรียนจากชายหาดต่างๆ ที่มีการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น เช่น หาดทรายแก้ว จังหวัดสงขลา หาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น กำแพงกันคลื่นทำให้ชายหาดหายไป และเกิดผลกระทบต่อชายฝั่งทะเล เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ทำให้ทัศนียภาพของชายหาดธรรมชาติถูกทำลายไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง