DMCR FACEBOOK

เดินหน้าประชาสัมพันธ์ เพื่อหาดชลาทัศน์สวย ไร้มลพิษ

  • 23 มิ.ย. 2565
  • 29
เดินหน้าประชาสัมพันธ์ เพื่อหาดชลาทัศน์สวย ไร้มลพิษ

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับขยะทะเล และแมงกะพรุนพิษ แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทำกิจกรรมและพักผ่อนหย่อนใจ ในพื้นที่ชายหาดชลาทัศน์ และสวนสองทะเล อ.เมือง จ.สงขลา โดยเป็นกลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จ.สงขลา ๒๐ คน ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้พื้นที่สูบบุหรี่ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง