DMCR FACEBOOK

มาตราด ฝากพิจารณาเยี่ยมหาดทรายดำแหลมงอบ

  • 23 มิ.ย. 2565
  • 27
มาตราด ฝากพิจารณาเยี่ยมหาดทรายดำแหลมงอบ

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ อำนวยความสะดวกและให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับป่าชายเลนในพื้นที่ โครงการป่าในเมืองจังหวัดตราด “หาดทรายดำ ๑ เดียวในสยาม” ตลอดการเดินศึกษาเส้นทาง มีการอธิบายความรู้เส้นทางศึกษาธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลน สัมผัสทรายดำ สปาเท้าทรายดำ โดยตลอดวันมีนักท่องเที่ยวและ อบต.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ มาใช้บริการ ๙๐ คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง