DMCR NEWS

สุดปลื้ม “กรมทะเล” คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี ประจำปี พ.ศ. 2565

  • 13 ก.ย. 2565
  • 132
สุดปลื้ม “กรมทะเล” คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี ประจำปี พ.ศ. 2565

          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมกับมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็น 1 ใน 26 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีดร. พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนางสาวธิดาสวัสดิ์ เศวตมาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. เข้าร่วมในพิธีรับมอบรางวัลดังกล่าว และร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 และห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.
          ทั้งนี้ กรม ทช. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) จึงเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม โดยได้คัดเลือกโครงการป่าในเมือง “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” เป็นชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ซึ่งหลังจากนี้ กรม ทช. จะเดินหน้าขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชาติอย่างเต็มกำลังและสุดความสามารถ เพื่อให้ประชาชนมีการดำเนินวิถีชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานการมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี และทรัพยากรทางทะเลที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน ต่อไป


   
ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง