DMCR NEWS

รองอธิบดี ทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑลของคณะกรรมการแห่งชาติฯ

  • 28 ก.ย. 2565
  • 140
รองอธิบดี ทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑลของคณะกรรมการแห่งชาติฯ

          วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑลของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการและที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในการนี้นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เป็นผู้แทนกรมฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินงานของโครงการมนุษย์และชีวมณฑลในประเทศไทย และผลการลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการสภาประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยโครงการด้านมนุษย์และชีวมณฑล (MAB-ICC) พร้อมการประกาศพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ ตลอดจนผลความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อเสนอพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑล ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑล ในจังหวัดเชียงใหม่ และการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่สงวนชีวมณฑล

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง