DMCR NEWS

กรมทะเล ร่วมกับ บริษัท โฟลทิลลา เทคโนโลยี จำกัด ลงนาม MOU ทางวิชาการด้านการพัฒนานวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

  • 29 ก.ย. 2565
  • 165
กรมทะเล ร่วมกับ บริษัท โฟลทิลลา เทคโนโลยี จำกัด ลงนาม MOU ทางวิชาการด้านการพัฒนานวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

          วันที่ 29 กันยายน 2565 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับ บริษัท โฟลทิลลา เทคโนโลยี จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้อยความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนานวัตกรรมในการแแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยมี ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายวรกร บุญลิขิตชีวะ กรรมการผู้จัดการบริษัท โฟลทิลลา เทคโนโลยี จำกัด ร่วมลงนามในพิธี โอกาสนี้มีนายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.
          ทั้งนี้ กรม ทช. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนานวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง มีเป้าหมายเพื่อค้นหาแนวทางใหม่สำหรับการปกป้องการกัดเซาะชายฝั่ง พร้อมยกระดับมาตรฐานของนวัตกรรมไทย เพื่อการป้องกันชายฝั่งทะเลของประเทศไทย โดยทั้ง 2 หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้อง ฟื้นฟู รักษาเสถียรภาพของชายฝั่ง รวมทั้งส่งเสริม และประสานความร่วมมือในการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อีกด้วย

 

 

 
   
ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง