DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน 6 ราย ประจำปีงบประมาณ 2559

  • 24 ก.ย. 2558
  • 273

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1 

เลขที่ 11/26 หมู่5 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในวันที่ 24 กันยายน 2558 ถึง วันที่ 5 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3802 0070 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

ประกาศ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.51 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
1.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26
2.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 31
3.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26
4.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
tor 1.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.63 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26
tor 2.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.65 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
tor 3.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.40 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
tor4.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง