DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรปะการังเทียม จ.ภูเก็ต

  • 22 มี.ค. 2566
  • 337
กรม ทช. ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรปะการังเทียม จ.ภูเก็ต

วันที่ 21 มีนาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 107 ออกปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรปะการังเทียม พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ติดตามการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากรแหล่งปะการังเทียม ระบบนิเวศทางทะเล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และจัดวางทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความยาว 200 เมตร บริเวณอ่าวน้ำห้อง เกาะไม้ท่อน ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันเรือท่องเที่ยวเข้ามาทิ้งสมอบริเวณแนวปะการัง เพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญยังคงความสวยงาม สมบูรณ์ต่อไปในอนาคต

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง