DMCR FACEBOOK

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พาชม และศึกษาเรียนรู้โลกใต้ทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน

  • 22 มี.ค. 2566
  • 364
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พาชม และศึกษาเรียนรู้โลกใต้ทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พาชม และศึกษาเรียนรู้โลกใต้ทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน
📍 ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร อยู่บริเวณอ่าวพนังตัก ใกล้กับจุดชมวิวแหลมหัวโม่ง - เขากวาง โดยศูนย์เรียนรู้ฯ ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง อ.เมือง จ.ชุมพร
🔅 ติดตามรายละเอียดการเข้าชมที่ https://dmcrth.dmcr.go.th/mcrdi/detail/16612/ โทร. 077 510 213

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง