DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ตรวจสอบพบเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิต บ้านคลองหก จ.จันทบุรี

  • 27 ส.ค. 2566
  • 391
กรมทะเลชายฝั่ง ตรวจสอบพบเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิต บ้านคลองหก จ.จันทบุรี

วันที่ 27 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ศวทอ.) ได้รับแจ้งจากคุณสมจิตร สุขสวัสดิ์ เรื่องพบเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิต บริเวณ บ้านคลองหก หมู่ 7 ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่ ศวทอ. เข้าตรวจสอบพบว่าเป็นเต่าตนุ (Green turtle : Chelonia mydas) ขนาดแนบกระดองยาว 43 เซนติเมตร กว้าง 37.5 เซนติเมตร น้ำหนัก 8.10 กิโลกรัม ไม่พบหมายเลขไมโครชิพ จากการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เต่าตนุตัวดังกล่าวมีสุขภาพแข็งแรงดี ไม่พบบาดแผลภายนอก เจ้าหน้าที่จึงนำเต่าตนุกลับมา ณ ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ศวทอ. เพื่อทำการตรวจร่างกายโดยละเอียด รักษาและปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง