DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ช่วยเหลือลูกเต่าฟักขึ้นมาจากพื้นทราย เกาะนกเภา จ.สุราษฎร์ธานี

  • 29 ส.ค. 2566
  • 334
กรมทะเลชายฝั่ง ช่วยเหลือลูกเต่าฟักขึ้นมาจากพื้นทราย เกาะนกเภา จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ได้เข้าตรวจสอบหลุมไข่เต่าตนุ ที่เกาะนกเภา ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี โดยผู้ใหญ่บ้านเกาะนกเภาได้แจ้งว่ามีการพบลูกเต่าขึ้นมาบริเวณพื้นทรายตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 จากการตรวจสอบพบว่ายังมีลูกเต่าติดอยู่ในหลุมจำนวน 5 ตัว ซึ่งได้ช่วยขึ้นมาและให้ชาวบ้านปล่อยในช่วงค่ำ โดยพบไข่ทั้งหมด 113 ฟอง ฟักเป็นตัว 76 ฟอง คิดเป็นร้อยละ 67 ไข่ไม่ฟัก 36 ฟอง คิดเป็นร้อยละ 32 และลูกเต่าตายในไข่เนื่องจากเจาะไข่ออกมาไม่สำเร็จ 1 ฟอง คิดเป็นร้อยละ 1 ไข่ที่ไม่ฟักเกิดจากเป็นไข่ที่ไม่ได้ผสม 33 ฟอง และลูกเต่าตายในระหว่างการพัฒนา 3 ฟอง ซึ่งพบเชื้อราในไข่เต่า ระยะเวลาในการฟัก 49 วัน ซึ่งสั้นกว่าปกติ (55 – 65 วัน) โดยสันนิษฐานว่าบริเวณรังไข่เต่าได้รับแสงแดดในช่วงเช้าทำให้อุณหภูมิในรังสูงซึ่งจะทำให้ช่วงเวลาเพาะฟักเร็วขึ้น ทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บเปลือกไข่เพื่อทำการวิจัยต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง