DMCR NEWS

“กรมทะเล” จับมือเครื่องสำอางแบรนด์ดัง “มิสทิน” ลุยพื้นที่เกาะเต่าดึงเครือข่ายชาวสุราษฎร์ฯ ร่วมกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะฟื้นฟูแนวปะการัง รักษาระบบนิเวศท้องทะเลไทยให้ยั่งยืน

  • 6 ก.ค. 2567
  • 459
“กรมทะเล” จับมือเครื่องสำอางแบรนด์ดัง “มิสทิน” ลุยพื้นที่เกาะเต่าดึงเครือข่ายชาวสุราษฎร์ฯ ร่วมกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะฟื้นฟูแนวปะการัง รักษาระบบนิเวศท้องทะเลไทยให้ยั่งยืน

          วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 นายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานเปิดโครงการมิสทินร่วมใจรักษ์ฟื้นฟูแนวปะการังแหล่งท่องเที่ยวของไทย ครั้งที่ 2/2567 (กิจกรรมฟื้นฟูปะการังโดยการดำน้ำเก็บขยะบริเวณแนวปะการัง) ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีคุณดนัย ดีโรจนวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด นายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล คุณปราการ สท้านโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายวัชรินทร์ ฟ้าสิริพร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเต่า ตลอดจนคณะผู้บริหารจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มิสทิน) ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน ตำรวจภูธร ภาค 8 นักท่องเที่ยว นักดำน้ำจิตอาสาทั้งในและนอกพื้นที่ ผู้แทนชุมชนประมงพื้นบ้านเกาะเต่า ผู้ประกอบการในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณอ่าวลึก ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

          สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสนองพระดำริภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง อยากเห็นทุกฝ่ายร่วมมือกันอนุรักษ์แนวปะการังของไทย กรม ทช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและแนวปะการัง จึงมอบหมายให้กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับบริษัท มิสทิน จัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังขึ้น ภายใต้ชื่อโครงการ “มิสทินร่วมใจรักษ์ฟื้นฟูแนวปะการังแหล่งท่องเที่ยวของไทย” ซึ่งมีเป้าหมายจัดกิจกรรมฟื้นฟูและเก็บขยะบริเวณแนวปะการังใน 3 พื้นที่ ได้แก่ เกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี และเกาะล้าน จ.ชลบุรี โดยครั้งนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะบริเวณแนวปะการังในพื้นที่เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ภายในงานได้มีกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะบริเวณแนวปะการัง การมอบเงินโครงการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของเครือข่ายอาสาสมัครดำน้ำและชุมชนชายฝั่งในการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังให้แก่เครือข่ายชุมชนชายฝั่ง พื้นเกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต และเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี จากมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ รวมจำนวน 200,000 บาท การมอบอุปกรณ์เก็บขยะ เสื้อปฏิบัติการใต้น้ำผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดมิสทินให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและนักดำน้ำอาสาสมัคร การมอบป้ายสนับสนุนโครงการชมรมครูสอนดำน้ำคนไทยและชุมชนชายฝั่ง จ.สุราษฎร์ธานี กิจกรรมฟื้นฟูปะการังโดยการดำน้ำเก็บขยะ และกิจกรรมเข้าเรียนรู้บริเวณศูนย์เรียนรู้รักษ์แบนเกาะเต่าที่ปันรักษ์ฟาร์ม เป็นต้น

 

 

 

 

  

          
เขียนข่าว: อิทธิกร ศิริวัชรธนาตย์ นักจัดการงานทั่วไป
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง