DMCR MULTIMEDIA

นายกฯ ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ติดตามการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง (2561)

  • 7 ม.ค. 2562
  • 285

วันที่ 24 ธ.ค. 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามความสำเร็จของโครงการในแต่ละจังหวัด และรับฟังปัญหาจากประชาชนและเจ้าหน้าที่โดยตรง โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 3,000 คน ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หลังจากนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่และพบประชาชนเรียบร้อยแล้ว ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานที่สำคัญๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้นำเสนอผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยเฉพาะบริเวณบ้านขุนสมุทรจีน ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทั้งหมดแล้วในปี 2561 และจะครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งสมุทรปราการทั้งจังหวัดในปี 2562 นอกจากนี้ อธิบดีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้นำเสนอนวัตกรรมใหม่ ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแก่นายกรัฐมนตรีอีกด้วย