DMCR MULTIMEDIA

DMCR TV
26 มี.ค. 2562

พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จทรงบำเพ็ญพระกุศลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เรือ ทช.805 (ปะการัง)

วันที่ 22 มีนาคม 2562 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 805 (ปะการัง) โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ในสังกัดกระทรวง ทส. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และประชาชนทั่วไป ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ในโอกาสเดียวกันนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทูลถวายสูจิบัตร และอธิบดีจตุพร บุรุษพัฒน์ กราบทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการต่อเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 805 (ปะการัง) พร้อมกราบทูลเชิญเสด็จประกอบพิธี จากนั้น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังท่าเทียบเรือศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามัน ทรงเจิมแผ่นชื่อเรือ และคล้องพวงมาลัยเสาหัวเรือ ก่อนจะเสด็จไปยังห้องโถงเรือเพื่อทรงลงพระนามในสมุดที่ระลึก พร้อมกับทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหาร หลังจากประกอบพิธีทางเรือเสร็จ ทรงเสด็จไปยังพลับพลาพิธีเพื่อทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ และทรงหลั่งทักษิโณทก ในการนี้ ปลัดกระทรวง ทส. ทูลเกล้าถวายโมเดลเรือ และอธิบดีกรม ทช. ทูลเกล้าถวายเข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพที่ทางกรม ทช. จัดทำขึ้น ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินกลับ เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 805 นามเรียกขาน “ปะการัง” มีขนาดความยาวไม่เกิน 80 ฟุต มีลักษณะตัวเรือแบบ เรือ 2 ท้อง (Catamaran) ความยาวตลอดลำ 26.20 เมตร ความกว้างกลางลำ 8.50 เมตร กินน้ำลึก 1.80 เมตร เจ้าหน้าที่ประจำเรือ 12 คน ผู้โดยสาร 24 คน ความเร็วสูงสุด 30 น๊อต ความเร็วในการเดินทาง 20 น๊อต รัศมีระยะทำการไกล 500 ไมล์ทะเล เครื่องจักรใหญ่ ยี่ห้อ MTU ขนาด 1,635 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ยี่ห้อ DEUTZ ขนาด 85 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง มีเพลาใบจักร 2 เพลา ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) จำนวน 8,000 ลิตร ความจุถังน้ำจืด จำนวน 4,800 ลิตร โดยเรือลำดังกล่าวนี้จะปฏิบัติงานในภารกิจการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู การตรวจสอบ และควบคุมป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้กับชุมชนชายฝั่งทะเลที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลและเกาะต่างๆ ในพื้นที่ทะเลอันดามัน

จำนวน 115 รายการ