DMCR MULTIMEDIA

อธิบดี ทช. เดินหน้าทวงคืนป่าชายเลนเพิ่ม 205 ไร่ จ สมุทรสงคราม ย้ำหากพบการบุกรุกให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย

  • 19 ส.ค. 2563
  • 37

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจยึด “เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน” พร้อมสนธิกำลังร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.สมุทรสงคราม ศรชล. จ.สมุทรสงคราม ทสจ. จ.สมุทรสงคราม กรมที่ดิน ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาว สทช. ที่ 3 (เพชรบุรี) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 100 นาย ลงพื้นที่ตรวจสอบและตรวจยึดคืนพื้นที่ป่าชายเลน ท้องที่ หมู่ 3 บ้านต้นลำแพน ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เนื้อที่รวมกว่า 205-1-48 ไร่ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่า และฟื้นฟูป่าไม้ทั่วประเทศให้กลับคืนมาสู่สภาพสมบูรณ์ สำหรับสภาพพื้นที่ดังกล่าวได้มีการขุดลักษณะเป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขุดคันดินเป็นบ่อขนาดใหญ่หลายบ่อ และมีการขุดร่องน้ำ ซึ่งถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และความผิดตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยคิดเป็นค่าเสียหายของรัฐรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,301,432 บาท ทั้งนี้ อธิบดี ทช. ได้สั่งการให้นายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดี ทช. และ สทช. ที่ 1 - 7 เร่งตรวจสอบผืนป่าชายเลนทั่วประเทศหากพบการบุกรุกให้รายงานทันที และดำเนินการตามกฎหมายอย่างไม่มีข้อยกเว้น