DMCR MULTIMEDIA

รองฯ ประวิตร สั่งการ ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เร่งปลูกป่า ป้องกันไฟป่า แก้ปัญหาหมอกควัน

  • 21 ส.ค. 2563
  • 37

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหารในสังกัด ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรมแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โอกาสเดียวกันนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งมอบคู่มือปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่รองปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นสักขีพยาน จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นกลไกหลักในการบูรณาการความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลักในพื้นที่ โดยใช้เครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน โดย ส่วนสื่อสารองค์กร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง