DMCR MULTIMEDIA

อธิบดี ทช. นำทีมสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศทางทะเล บนเกาะสะเก็ด จ.ระยอง

  • 28 ก.พ. 2565
  • 77

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 (14.00 น.) นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศ บนพื้นที่เกาะสะเก็ด อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ สำหรับเกาะสะเก็ด จ.ระยอง เป็นพื้นที่ที่มีความสวยงามอุดมสมบูรณ์ มีระบบนิเวศที่หลากหลาย เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืช ซึ่งเป็นทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนั้น กรมฯ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 ประกอบมาตรา 17 และมาตรา 27 ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในความดูแลของกรมฯ เมื่อปี 2564 ที่ผ่าน ซึ่งในวันนี้อธิบดี ทช. ได้นำทีมลงพื้นที่สำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศบริเวณรอบๆ เกาะสะเก็ด พร้อมทั้งสั่งการให้สทช.1 เร่งบูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองระยอง และทหาร เพื่อฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบเกาะให้กลับมาสวยงามและสะอาด เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในอนาคต ต่อไป