DMCR MULTIMEDIA

สารคดีออนไลน์
1 มี.ค. 2564

วราวุธนำทีมมอบปะการังเทียม ให้เครือข่ายชุมชน จ.พังงา ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีมอบปะการังเทียมให้กับเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ จังหวัดพังงา โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) นายชนะ ภูมี Vice President – Cement and Construction Solution Business บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรม ทช. นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรม ทช. และนายสมพงศ์ ดาวพิเศษ ประธานมูลนิธิรักษ์เขาหลัก ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. บริษัท SCG และผู้นำเครือข่ายชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเล เขาหลัก จังหวัดพังงา สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ รมว.ทส. ได้วางปะการังเทียมรูปทรงโดมลงใต้ท้องทะเล พร้อมทั้งนำทีมเจ้าหน้าที่ดำน้ำสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศปะการังใต้ท้องทะเล เพื่อสังเกตการณ์การจัดวางฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง 3D Cement Printing จำนวน 7 ชุด และปะการังเทียมรูปทรงโดม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ทช. SCG และจุฬาฯ ในการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดพังงา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำระดับโลก ลดผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ทะเล ตลอดจนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้อุดมสมบูรณ์ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

จำนวน 581 รายการ