DMCR MULTIMEDIA

สารคดีออนไลน์
7 ก.ค. 2564

รมว.ทส. นำทีมเก็บขยะหาดไม้ขาว รับนโยบาย Phuket Sandbox

วันที่ 1 ก.ค.64 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บขยะทะเลริมชายหาดไม้ขาว โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ตลอดจนคณะผู้บริหาร และข้าราชการจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมควบคุมมลพิษ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. อบต.ไม้ขาว ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม กว่า 250 คน ณ ชายหาดไม้ขาวบริเวณโรงแรมอนันตรา ภูเก็ต วิลล่าส์ ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ขยะทะเลที่เก็บได้รวมมีน้ำหนัก 806 กิโลกรัม แบ่งเป็นขยะพลาสติก 94 % โฟม 3 % ขยะอินทรีย์ 2.5 % ขยะอันตราย 0.5 %(หลอดไฟ) ซึ่งขยะทะเลเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง อีกทั้งยังเกิดอันตรายต่อสัตว์ทะเลหายาก ตลอดจนเพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการเปิดประเทศตามนโยบาย Phuket Sandbox ที่จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเข้ามาสู่ประเทศไทยในวันนี้เป็นวันแรก

จำนวน 585 รายการ