DMCR NEWS

ทช. ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมฯ

  • 1 มิ.ย. 2563
  • 1,093
ทช. ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมฯ

          วันที่ 1 มิถุนายน 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม ไปจัดวางเป็นปะการังเทียม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรม พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม ไปจัดวางเป็นปะการังเทียม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง