DMCR NEWS

ทช. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  • 2 มิ.ย. 2563
  • 874
ทช. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

         วันที่ 2 มิถุนายน 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (3 มิถุนายน 2563) โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ทิศเหนือ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
 
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง