DMCR NEWS

แก้ปัญหาแนวชายฝั่งคลองท่อม ด้วยมาตรการสีเขียว

  • 10 ธ.ค. 2564
  • 840
แก้ปัญหาแนวชายฝั่งคลองท่อม ด้วยมาตรการสีเขียว

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง พร้อมด้วยสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบริเวณหาดบ้านบ่อม่วง ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ร่วมกับนายสมรักษ์ ทองรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว ตามข้อสั่งการในหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่สั่งการให้กรม ทช. ประสานงานกับเทศบาลตำบลทรายขาว พิจารณาโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นในพื้นที่ พบว่าประชาชนประสบปัญหาไม่สามารถจอดเรือในพื้นที่ได้ เนื่องจากคลื่นเข้าปะทะชายฝั่งอย่างรุนแรง เบื้องต้นได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะใช้แนวทางมาตรการสีเขียว (การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว เนื่องจากสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ แนวทางฯ  ส่วนรูปแบบจะหารือกันในรายละเอียดต่อไป ทั้งนี้ กรม ทช. จะนำผลการร่วมหารือสรุปเสนอในระดับนโยบายต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง