DMCR NEWS

นักท่องเที่ยว ทยอยมาเดินชมป่าชายเลนระยอง

  • 10 ธ.ค. 2564
  • 841
นักท่องเที่ยว ทยอยมาเดินชมป่าชายเลนระยอง

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) อำนวยความสะดวกและดูแลรักษาพื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง" พร้อมให้ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน ช่วงนี้อากาศจะอุ่นขึ้น แต่ลมหนาวก็ยังมาแรง นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมและใช้บริการตลอดวันประมาณ ๙๗๓ คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง