DMCR NEWS

มอบเรือสำรวจทรัพยากรธรณี

  • 2 มิ.ย. 2557
  • 452

มอบเรือสำรวจทรัพยากรธรณีและเปิดตัวหนังสือการ์ตูนวาฬบรูด้า
ข่าว อสมท. MCOT News
30-09-54

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมอบเรือสำรวจทรัพยากรธรณีไว้ปฏิบัติภารกิจด้าน การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมเปิดตัวหนังสือการ์ตูน วาฬบลูด้าเป็นเรื่องราวความงดงามของใต้ท้องทะเล

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมลงนามความร่วมมือการรับมอบเรือสำรวจ ทรัพยากรธรณี จากกรมทรัพยากรธรณีจำนวน 1ลำ สำหรับไว้ปฏิบัติภารกิจคุ้มครองตรวจตราเฝ้าระวังผู้กระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยว กับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและป่าชายเลน ซึ่งเรือสำรวจทรัพยากรธรณีได้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2531 เพื่อไว้สำหรับภารกิจสำรวจหาแหล่งแร่ในทะเลและได้มีการผลัดเปลี่ยนนำไปใช้ ภารกิจอื่นๆ บ้าง เช่น สำรวจธรณีวิทยาทางกายภาพพื้นท้องทะเลและสิ่งแวดล้อมซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ นำมาใช้ในภารกิจมากนัก การมอบเรือกรมทรัพยากรธรณีจะช่วยให้นำเรือมาใช้งานได้อย่างคุ้มค่าในการ ปฏิบัติภารกิจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

พร้อมกันนี้ ได้เปิดตัวหนังสือ “อีเด็นน้อยกับทะเลแห่งความสุข” หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวความงดงามของมิตรภาพใต้ท้องทะเล ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดทำขึ้นนำเสนอเรื่องราวของปลาวาฬบรูด้า ผ่านตัวการ์ตูนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษหวังปลูกจิตสำนึกเยาชนรู้จักช่วย เหลืออนุรักษ์ท้องทะเลที่นับวันเริ่มเสื่อมโทรมลงจากปัญหาขยะทะเลเยาวชนที่ สนใจขอรับหนังสือได้ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง