DMCR NEWS

หน่วยงาน ทส. ชายแดนใต้ จัดทอดกฐินวัดในสงขลา

  • 12 พ.ย. 2562
  • 107
หน่วยงาน ทส. ชายแดนใต้ จัดทอดกฐินวัดในสงขลา

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดลำชิง ม.๒ ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา เพื่อให้วัด สำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ ๔ อำเภอใน จ.สงขลา สามารถดำรงสภาพอยู่ได้ พระสงฆ์ไม่ทิ้งวัด ประกอบศาสนกิจได้ สามารถสืบสานวัฒนธรรมและเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง