DMCR NEWS

สำรวจไมโครพลาสติก ในเขตท่องเที่ยวทะเลอันดามันตอนบน

  • 10 ธ.ค. 2564
  • 659
สำรวจไมโครพลาสติก ในเขตท่องเที่ยวทะเลอันดามันตอนบน

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน เก็บรวบรวมตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเล บริเวณอ่าวฉลอง เกาะโหลน แหลมพันวา อ่าวภูเก็ต จ.ภูเก็ต และบริเวณ เกาะไข่ จ.พังงา ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยไมโครพลาสติก เบื้องต้นพบเศษโฟมที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าจำนวนเล็กน้อย ส่วนตัวอย่างที่รวบรวมได้จะนำไปศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการต่อไป สำหรับผลการศึกษาวิจัยจะนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลพื้นฐานในการจัดการขยะทะเลต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง